Zákamenné
 

5.III.2011

5th March 2011

 

Výrobca RIEGER, opus 3018

 

Dispozícia

I.man.
Quintadena 16
Principál 8
Kryt 8
Flauta špicatá 8
Praestant 4
Flauta trubicová 4
Oktáva 2
Quinta 2 2/3
Mixtúra 5x
Trompeta 8
 
Spojka I-I     4
            II-I    8
            II-I    4
            II-I    16

 

II.man
Kryt jemný 16
Pileata    8
Salicionál    8
Unda marcis  8  (umelé rozladenie od c)
Talianský Principál    4
Flauta priečna    4
Nočný roh    2
Nasart    1 1/3
Tercia    1 1/3
Sifaluta    1
Cymbál    3x
Hoboj    8

 

Pedál

Puzon    16
Chorálbas    4
Flautový bas    8
Echobas    16
Subbas    16
Principálbas    16

spojky
II-P    8
I-P    8

Organ je dobrej kondícií, má pekný plný zvuk. Bol opravovaný organárskou dielňou prof. Mušku zo Žiliny asi v roku 2006.

Ďakujem za prehliadku nástroja miestnemu organistovi Jozefovi Sivčákovi a farskému úradu v Zakamennom.

 

Made by: RIEGER, opus 3018

The disposition

1st Manual.
Quintadena 16
Principal 8
Cover 8
Pointed flute 8
Prestant 4
Pipe flute 4
Octave 2
Quint 2 2/3
Mixture 5x
Trumpet 8
 
Joint I-I     4
            II-I    8             II-I    8
            II-I    4 II-I    4
            II-I    16 II-I    16

 

2nd Manual
Soft cover 16
Pileata    8
Salicional 8
Unda marcis  8  (artificial being out of tune from c)
Italian principal 4
Transverse flute 4
Corno note 2
Nasard 1 1/3
Tercia 1 1/3
Sifaluta    1
Cymbal 3 x
Oboe 8

Pedal

Puzon    16
Choralbas 4
Flute bas 8
Echobas 16
Subbas 16
Principalbas 16

Joints
II-P    8
I-P    8

The organ is in good condition. The organ was repaired by the prof. Muška´s workshop from Žilina in 2006.

I thank the parish Zákamenné and the local organ player Jozef Sivčák for showing the organ.